Mer resurser till polisen

I en tid där trycket ökar på polisen och vi upplever en alltmer orolig omvärld är det lätt att skrämmas av framtiden. För oss är din trygghet viktig.

Vi vill att du aldrig ska behöva känna dig rädd i vårt samhälle. Därför vill vi bland annat se 2 000 nya poliser i arbete, och ge ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna.

sol-has-bg sol-light-text

Mer resurser till polisen

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Oavsett var du bor. Men idag finns det utsatta utanförskapsområden i vårt land där trygghet inte längre är något att ta för givet.

I en tid där trycket ökar på polisen och vi upplever en alltmer orolig omvärld är det lätt att skrämmas av framtiden. För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du aldrig ska behöva känna dig rädd i vårt samhälle. Därför vill vi bland annat se 2 000 nya poliser i arbete, och ge ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna.

För att stärka tryggheten för invånare över hela landet, för blåljuspersonal, och för de boende i utanförskapsområdena vill Centerpartiet att Polismyndigheten får fler civilanställda. Med fler civilanställda får polisen möjlighet att lägga fokus på att bekämpa brott istället för på administration. För att stimulera polisens arbete ytterligare vill vi också se över om beredskapspolis borde införas vid särskilda behov.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.