Centerpartiet lokalt

Ett nytt ledarskap för Sverige

Trots dånande högkonjunktur riskerar Sverige att klyvas mitt itu. Klyftorna på arbetsmarknaden vidgas. Integrationen lämnas åt slumpen. Otryggheten ökar i många delar av Sverige. Under 2016 ökade klimatutsläppen. Tillgängligheten till vård försämras och vårdköerna växer.

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

Aktuellt med Budget 2018

Visa fler artiklar

Den 9 september är riksdagsval – Då behöver Sverige ett nytt ledarskap

Sverige klyvs mer och mer, mellan stad och land och mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. Klimatförändringarna och miljöförstöring måste bekämpas.

Människor känner oro för grundläggande samhällsfunktioner som polis, rättsstaten och vården. En orolig omvärld med många på flykt, ett aggressivt Ryssland och en oberäknelig amerikansk president påverkar oss i allra högsta grad.

Utifrån dessa utmaningar kommer stämman att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018.

De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

Filmer med Budget 2018

Error: 403 Forbidden for URL https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=snippet&id=uqL0Jdf7kQI&key=AIzaSyCW9v5Y2PgpdjK2GA92lSjGl26hTf6kT3U Gick inte att hämta YouTube-klipp.
403 Forbidden for URL https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=snippet&id=uqL0Jdf7kQI&key=AIzaSyCW9v5Y2PgpdjK2GA92lSjGl26hTf6kT3U