Låt inte Sverige klyvas

Sverige har fantastiska förutsättningar.. Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan dem som nyss kommit till vårt land och dem som bott här hela sitt liv. Mellan dem som har utbildning och dem som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd. Mellan dem med hopp och framtidstro – och dem som saknar det.

sol-has-bg

Underrubrik

Textinnehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.