Centerpartiet lokalt
  • / Internationellt ansvar

En ansvarsfull internationell agenda

I en turbulent tid står Centerpartiet för en värld där grundläggande mänskliga rättigheter försvaras, där ökad handel och utbyte är centralt och där ett starkare internationellt samarbete garanterar vår säkerhet.