En skola att lita på

Skolan är en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Svensk utbildning måste därför hålla hög klass, från förskolan ända upp till universitet.

Centerpartiet vill se ett förbättrat utbildningssystem, där varje elev får rätt verktyg och förutsättningar att lyckas och där lärares ledarskap är stärkt.

sol-has-bg sol-light-text

Stämmoprogram: Utbildning

ny politik för Skolan

Peter Helander

"Varje elev ska mötas av höga förväntningar och rätt förutsättningar för att klara sin skolgång."

Fredrik Christensson, ledare av arbetsgruppen, svarar:

Utbildning är ett av fokusområdena för partiet i år – varför behövs det nu?

Utbildning är avgörande för att människor ska få rätt verktyg för att göra en resa i livet och lyfta sig själva.

Det finns flera utmaningar i vårt utbildningssystem, såsom bristande kunskapsresultat, likvärdighet och kvalitet. Idag klarar inte var sjätte elev grundskolan. För många lämnar gymnasiet utan goda förutsättningar till varken arbete eller vidare studier. Det kommer vi ta fokus på när vi utvecklar ny skolpolitik.

Finns det någon fråga du särskilt brinner för?

Jag brinner för att alla elever, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har, ska mötas av en skola av hög kvalitet som ger dem goda förutsättningar i livet.

Det är avgörande för att bryta utanförskap, skapa framtidstro och bygga ett samhälle som håller ihop.

Hur viktigt är det med idéer från medlemmar och väljare?

Alla synpunkter är viktiga för att reformerna vi presenterar ska vara relevanta, de ska möta de samhällsutmaningar människor ser i sin vardag. Vare sig du är elev, förälder, lärare eller skolledare.

 

Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.