En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Svensk vård är fantastisk. Men den står också inför stora utmaningar: långa köer, brist på läkarkontakt, psykisk ohälsa bland barn och unga, samt ett stort behov av mer personal.

Centerpartiets mål är att genom ett helhetsperspektiv ta fram effektiva lösningar på hur vården kan förbättras och komma närmare människor i hela landet.

sol-has-bg sol-light-text

Stämmoprogram: Vård och omsorg

ny politik för vården

Peter Helander

"Det är uppenbart att det behövs ett nytänk och liberala reformer för att klara de utmaningar som vi har framför oss."

Sofia Nilsson, ledare av arbetsgruppen, svarar:

Nära vård och omsorg – varför lyfts det området av partiet i år?

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar: vårdköer, brist på läkarkontakt, psykisk ohälsa bland barn och unga, samt ett stort behov av personal inom hela välfärdsområdet.

Det är uppenbart att det behövs ett nytänk och liberala reformer för att klara de utmaningar som vi har framför oss. Därför vill vi nu utveckla vår berättelse och helhetsperspektiv på hur vården och omsorgen kan förbättras.

Som tidigare sjuksköterska, hur hjälper din bakgrund dig i arbetet att ta fram ny politik?

Min bakgrund som sjuksköterska ger mig framförallt en förståelse och inblick i hur det är att vara anställd och arbeta inom vård och omsorg.

Det ger mig också en förståelse för hur rikspolitiken faktiskt påverkar i det dagliga livet, både för patienter på sjukhus och vårdcentraler men också hur det påverkar livet för våra äldre. 

Hur viktigt är det med idéer från medlemmar och väljare?

Att få in synpunker och idéer från medlemmar och väljare är otroligt viktigt för att vi ska kunna ta fram en politik med lösningar för de verkliga utmaningarna som finns i hela landet. 


Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.