Frihetsreformer för Sveriges landsbygder

I Sverige ska du kunna leva och förverkliga dina drömmar, oavsett var du bor. Tyvärr finns idag orättvisa villkor för alla de människor som bor och verkar på vår landsbygd.

Centerpartiet fortsätter det viktiga arbetet med att hitta lösningar på problemen som gör att människor på gles- och landsbygden känner sig övergivna av det offentliga.

sol-has-bg sol-light-text

Stämmoprogram: Landsbygd

LÄs alla beslut på landsbygdsområdet här

ny politik för Landsbygden

Peter Helander

"Ska vi bygga ett Sverige där alla är med måste vi hitta lösningar på de problem som gör att människor på gles- och landsbygd känner sig övergivna."

Peter Helander, ledare av arbetsgruppen, svarar:

Hur jobbar arbetsgruppen med medlemmars idéer?

Vi har rest runt i alla delar av landet och tagit in förslag från medlemmar, organisationer, företag, våra egna kommunföreträdare och forskare. Alla inspel är viktiga!

Landsbygdsfrågan lyfts som ett av fem viktiga teman – varför behövs det nu?

Centerpartiet bildades för över 100 år sedan för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land.

Vi har fortsatt lyft frågan om den klyvning av landet som vi ser. Det är inte bara en fråga om stad och land utan också om att vara inne eller utanför samhällsgemenskapen.

Ska vi bygga ett Sverige där alla är med så måste vi hitta lösningar på de problem som gör att människor på gles- och landsbygd känner sig övergivna av det offentliga.

Finns det särskilda utmaningar som kräver ett extra stort fokus?

Landsbygden erbjuder en otrolig möjlighet att leva det goda livet. Det finns en social tillit, ett starkt civilsamhälle och förstås fantastiska naturupplevelser.

Utmaningarna ligger i långa avstånd, avsaknad av infrastruktur, brist på kompetens och inflyttning, brist på lånekapital, brist på offentlig och kommersiell service.

Det finns också en misstro mot staten och myndigheter, vilket kanske är den allvarligaste utmaningen.


Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.