Utvärdering partistämma

Utvärdering av Centerpartiets stämma 2019.

Anmälan och information inför partistämman
Jag som svarar deltog som:
Jag deltog på partistämman för:Hur har den utskickade informationen inför stämman varit?
Min kommentar
Hur lätt känner du att det var att få svar på frågor inför partistämman och förbereda dig på hemmaplan?
Min kommentar
Var det någon information inför partistämman som du saknade eller som kom för sent?
Vad är ditt allmänna omdöme om anmälningssidan och administrationen kring din anmälan?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om bekräftelser av anmälan och logi?
Min kommentar
Deltog du tillsammans med andra ombud i någon samling inför stämman i ditt distrikt?


Vad är ditt allmänna omdöme om stämmohandlingar, yttranden och protokoll?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om ombudsanmälan och deltagarregistrering?
Min kommentar
Har du laddat ner stämmoappen "Centerpartiet event" där praktisk information om partistämman fanns?Vad är ditt allmänna omdöme om stämmoappen för mobiltelefon med program, planritningar mm?
Min kommentar
Kommittéarbetet (om du inte deltog i kommittéarbetet, gå vidare till nästa avsnitt)
Vilken kommitté deltog du i?
Hur var informationen inför kommittéarbetet?
Min kommentar
Hur var upplägg och struktur av arbetet under kommittéarbetet?
Min kommentar
Hur stor var möjligheten att påverka i din kommitté?
Min kommentar
Hur var kommittélokalen och de fysiska förutsättningarna för kommittéarbetet?
Min kommentar
Hur fungerade yrkanden och omröstningar i kommittén? (fler frågor om stämmotekniken kommer senare)
Min kommentar
Vad tycker du om att kommittéarbetet genomfördes kvällen före partistämman?
Min kommentar
Vad tycker du om att kommittéerna nu var mindre med endast en deltagare per distrikt?
Min kommentar
Partistämman i plenum
Vad är ditt allmänna omdöme om invigningen?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om debattreglerna?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om politiska debatten i plenum?
Min kommentar
Hur stor var möjligheten att påverka i plenum?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om talarkvoten på sex (6) minuter?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om tidsprogrammet?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om presidiet?
Min kommentar
I vilken utsträckning anser du att partistämman var öppen också för åhörare, möjlighet att följa och delta i debatten?
Min kommentar
Stämmosystem
Vad tyckte du om att få handlingarna i mötessystemet istället för i tryck?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om möjligheten att yrka i förväg inför kommittéarbetet via mötessystemet?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om stämmosystemet - talarlista, dagordning, se inlämnade yrkanden och protokoll mm?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om stämmosystemet vid rösträkning?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om möjligheten att yrka och begära ordet via stämmosystemet?
Min kommentar
Såg du någon av instruktionsfilmerna som fanns på stämmoteknikens startsida inför partistämman?


Min kommentar
Har du förslag på förbättringar gällande stämmotekniken?
Lokaler och hotell
Vad är ditt allmänna omdöme om ljud, ljus och möblering stämmolokalen?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om om scenen och informationen på bilddukarna?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om måltider, kvalitet, logistik och service?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om kaffe och fika?
Min kommentar
Jag bodde på:
Vad är ditt allmänna omdöme om boendet?
Min kommentar
Bankett
Vad är ditt allmänna omdöme om banketten i sin helhet?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om middagsunderhållningen?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om maten vid banketten?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om dans och underhållning efter maten?
Min kommentar
Utställare, kringarrangemang och övrigt
Vad är ditt allmänna omdöme om info-byrån på plan 3?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om utställarseminarierna? (om du deltog på något)
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om utställarna?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om barnpassningen under stämman?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om utflykter och aktivitetsprogram som Centerpartiet i Värmland erbjöd?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om information under stämmans gång, via appen, presidiet, infobyrån mm?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om bemötandet från Centerpartiets personal?
Min kommentar
Vad är ditt allmänna omdöme om bemötandet från personal från Karlstad CCC?
Min kommentar
Har du vid något tillfälle under stämman varit utsatt för ovälkomna beröringar eller anta fysiskt närmande under stämman?


Min kommentar
Hur kan Centerpartiets riksorganisation bli bättre på att förebygga sådana händelser vid kommande arrangemang?.
Vad är ditt allmänna omdöme om partistämman i sin helhet?
Min kommentar
Vad är dina övriga kommentarer om stämman?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.