UKRAINAs

SAK ÄR VÅR

sol-has-bg sol-light-text

Håll gränsen mot putin och hans lakejer


Låt oss vara riktigt egoistiska. Låt oss hjälpa Ukraina.
För ukrainarnas sak är vår. Och bara ett starkt EU kan hålla gränsen mot Ryssland. 

Morden, tortyren, de våldtagna kvinnorna. Rysslands brott i Ukraina måste få ett slut. Ryssland måste förlora sitt anfallskrig. Men inte bara för Ukrainas skull. Utan även för vår. För om vi ska vara riktigt egoistiska: att hjälpa Ukraina att försvara sin frihet, är också ett sätt att säkerställa Sveriges frihet. 

Solidaritet måste få kosta.

Centerpartiet föreslår att:

 • Sverige ska skicka JAS 39 Gripen till Ukraina.
 • Stödet till Ukraina fördubblas genom en särskild försvarsfond om 65 miljarder kronor fram till 2026.
 • Höja dagersättning till 132 kronor om dagen, vilket ligger i nivå med våra grannländer.
 • Se till att icke-demokratiska länder kan uteslutas ur EU. 
 • Införa en särskild internationell tribunal för aggressionsbrott mot Ukraina.

Frihet är inte – och har aldrig varit – gratis. Det har Rysslands anfallskrig mot Ukraina åter gjort oss plågsamt medvetna om. Despoten Putins hänsynslösa krigföring är den yttersta konsekvensen av en fallen demokrati. Vad som sker när auktoritära krafter tar makten, tystar och bakbinder sitt eget folk med propaganda och våld. Likgiltig inför människors död och lidande. En historia vi lovade oss själva aldrig skulle få upprepas i Europa.

I två år har världen med förskräckelse sett lidandet och övergreppen mot den ukrainska civilbefolkningen. Rapporter om nya krigsförbrytelser och massgravar har blivit vardag. Men samtidigt, i det becksvarta mörkret, finns små spår av hopp. Hoppet om mänskligheten.

Världen har med förundran bevittnat Ukrainas tappra motståndskamp. Män och kvinnor som kämpar med livet som insats, inte bara för sin frihet och rätt till sitt land, utan också för hela Europas fred och trygghet. Människor världen över har slutit upp bakom det ukrainska folket. Enat och resolut.

Samtidigt finns det krafter i Europa som börjar vackla i sitt stöd till Ukraina. För Centerpartiet är budskapet till det ukrainska folket självklart: vi sviker inte – ni är inte ensamma – vi är med er.

Vill du också stå upp för freden och friheten?

Bli medlem i Centerpartiet!

Långsiktigt stöd till Ukraina

Centerpartiet föreslår att:

 • Sverige och EU gemensamt ytterligare förstärker det humanitära och militära stödet till Ukraina.
 • Sverige ska skicka JAS 39 Gripen till Ukraina.
 • Svenska stödet till Ukraina fördubblas genom en särskild försvarsfond om 65 miljarder kronor fram till 2026.
JAS 39 Gripen

Stödet till Ukraina är fundamentalt för Europas framtid. Ska Ukraina vinna måste stödet vara långsiktigt. EU behöver ta höjd för ett kontinuerligt, kraftfullt arbete för att stärka Ukraina, under och efter kriget. Och i det läget är det inte klädsamt att Sveriges regering är stolt över att vara snålast i EU.

EU:s solidaritet med Ukraina är så viktig att vi måste acceptera en större budget än vi egentligen skulle vilja. När USA vacklar om finansiellt och militärt stöd måste EU kunna stötta Ukraina än mer, så länge kriget pågår, och bidra till återuppbyggnaden.

Sverige och EU ska fortsätta bistå Ukraina med humanitärt och militärt stöd. Vi ska försvara varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid, över sina egna vägval. Inget land ska tillåtas att skrämma och hota andra länder till lydnad.

Ett av Muharrem Demiroks första besked som partiledare var att Centerpartiet vill skicka svenska JAS 39 Gripen till Ukraina. Vi har hela tiden stått bakom alla stöd till Ukraina. I en tid då många länder i västvärlden tvekar om att forstätta stödja Ukraina vill vi att Sverige ska kliva fram och ta ansvar, så att Ukraina kan vinna kriget.

Centerpartiet vill också fördubbla stödet till Ukraina genom att skapa en särskild försvarsfond på totalt 65 miljarder kronor fram till 2026 för ökat och mer förutsägbart stöd till Ukraina. Fonden ska användas för militärt och ekonomiskt stöd så Ukraina kan vinna kriget. Det innebär att Sverige skulle dubbla stödet till Ukraina jämfört med vad det hittills uppgått till. Genom förutsägbart och långsiktigt ekonomiskt och militärt stöd vill Centerpartiet skapa bättre förutsättningar för Ukraina att vidta de åtgärder som behövs för att vinna kriget.

DN Debatt: "Med krig vid gränsen måste vi ta en svällande EU-budget"

Frihet och fred är inte gratis. Solidaritet måste få kosta. I den säkerhetspolitiska verklighet vi lever måste Sverige lyfta blicken och se att det inte är seriöst att den svenska regeringens enda prioritering för EU:s budget är att den ska vara så sparsam som möjligt, skriver Centerpartiet i DN Debatt den 2/2 2024.

Pressmeddelande: "Frihet och fred är inte gratis"

– Stödet till Ukraina är fundamentalt för Europas framtid. Ska Ukraina vinna måste EU:s stöd vara långsiktigt och kraftfullt, för att stärka Ukraina, under och efter kriget. I det läget är det inte klädsamt att Sveriges regering är stolt över att vara snålast i EU.


stötta ukraina in i eu

Centerpartiet föreslår att:

 • Ukraina, så snart som det är möjligt, blir medlem i EU.
 • Införa en särskild internationell tribunal för aggressionsbrott mot Ukraina. 
 • Se till att icke-demokratiska länder kan uteslutas ur EU. 
JAS 39 Gripen

Ukraina hör hemma i EU. Det är viktigt att de känner att dörren till EU står öppen och att de får hjälp och stöd att uppfylla kraven för ett EU-medlemskap. Annars är risken stor att Ryssland och Kina ser sin chans att kliva in. Samtidigt är det helt avgörande att Ukraina uppfyller kraven för ett EU-medlemskap.

Det handlar bland annat om kravet på en stabil demokrati och en fungerande rättsstat. Ett antal säkerhetsklausuler för rättsstat, demokrati och den inre marknaden bör också tillämpas. Detta för att säkerställa att stegen i anslutningsprocessen inte avslutas när ett nytt land blir medlem. Landets utveckling inom dessa områden ska fortsätta att bevakas.

Ett EU som växer till att inkludera fler länder österut är en investering i fred och säkerhet, inte bara för de nya medlemmarna, utan för hela unionen. Det gäller inte minst Sverige, på grund av vår geografiska närhet till Ryssland. Tillsammans är vi starka. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglas av strafflöshet avseende brott begångna i samband med kriget. Förövare av krigsbrott måste ställas inför rätta. För Centerpartiet är det självklart att EU ska stödja de ukrainska myndigheterna och den internationella brottmålsdomstolen i insamlandet av bevis. Snabba åtgärder är av avgörande betydelse. Dessutom vill vi att det införs en särskild tribunal för aggressionsbrott mot Ukraina som begåtts av Rysslands och dess allierades politiska ledare och militära befälhavare. 

Samtidigt hotas EU:s förmåga att spela en avgörande roll från flera håll. Ungerns Viktor Orbán har förhalat Ukrainapaketet på 50 miljarder euro – även om han motvilligt accepterat att EU börjar förhandla med Ukraina om ett medlemskap. Det är dags att EU fråntar Orban rösträtten i ministerrådet och därmed beröva honom möjlighet att obstruera, blockera och sabotera.


bättre förutsättningar för ukrainska flyktingar i Sverige

Centerpartiet vill:

 • Höja dagersättning till 132 kronor om dagen, vilket ligger i nivå med våra grannländer.
 • Erbjuda undervisning i svenska inom ramen för SFI.
 • Erbjuda möjligheten att få ett svenskt personnummer.
JAS 39 Gripen

Frivilligorganisationer larmar om att ukrainska barn och kvinnor går hungriga i Sverige. Om mammor som tvingas köa med sina barn till soppköken, inte har råd att köpa kläder till sina barn och om kvinnor som exploateras.

Centerpartiet har vädjat åt regeringen och lagt ett förslag i finansutskottet som skulle innebära att ersättningen nästan fördubblas – från 71 till 132 kronor om dagen. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna säger nej och har stoppat förslaget.

För de som kämpar vid fronten i Ukraina skapar det stor stress att deras familjer är så utsatta i Sverige. Detta är skamligt för Sverige som land. Vi i Centerpartiet har drivit på för en höjd ersättning sedan kriget i Ukraina bröt ut, men nu har situationen för många nått bristningsgränsen.

Omkring 50 000 ukrainare har flytt till Sverige till följd av Rysslands invasion av Ukraina och fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Massflyktingsdirektivet innebär att de som flytt från Ukraina får uppehållstillstånd enligt ett parallellt eget system med särskilda regler. Det ger rätt till uppehållstillstånd men inte folkbokföring – vilket innebär det sämre förutsättningar jämfört med andra personer som kommit till Sverige.

Bland annat ger nuvarande system inte rätt till SFI som är en förutsättning för att lära sig språket och börja arbeta. De ukrainska flyktingarna har inte heller möjlighet att få ett svensk personnummer.

Pressmeddelande: "Höj dagersättningen för ukrainska flyktingar"

– Nu behövs handlingskraft. Situationen är verkligen extrem. Och regeringen har tyvärr inte presenterat något konkret förslag för hur man ska lösa situationen för ukrainska flyktingarna som befinner sig i Sverige. Det handlar inte bara om den låga ersättningen. Möjligheten att få ett svenskt personnummer skulle exempelvis avsevärt underlätta vardagen för dom här människorna, säger Jonny Cato migrationspolitisk talesperson.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.