EM-MÖBLER


22 juni 2015 | Mats Sigfridsson

Apropå byggnadsnämndens möte i dag ! /  Mats

(S)yklopseendet i Olofström

I pressen har vi kunnat läsa hur socialnämnden i Olofström ska spara åtta miljoner kronor nästa år. Samtidigt har vi läst om hur äldrevården haltar med underbemanning, konstiga prioriteringar av klåfingriga politiker, oförklarliga omflyttningar av vårdtagare, stress och vantrivsel hos personalen med mellanchefer som tvingas spela med alldeles för få kort.

"Med sådana dogmatiker är det inte konstigt att det ser ut som det gör", menar insändarskribenten.

  •  
  •  

Som ett brev på posten har kommunen fått kritik från IVO som gjort oanmälda besök på stödboendena Ekdungen och Klinten. Om nu verksamheten är så ansträngd; varför då inte välkomna det privata initiativet att förvandla EM-möblers lokaler till trygghetsboende med 39 lägenheter? Men nej, byggnadsnämnden har bordlagt frågan av skäl som bara nämnden själv känner till. Ovisshet om tolkningen av en 77 år gammal byggnadsplan är en så löjlig motivering att ingen tror på den.

Sanningen är i stället som en ledande företrädare för kommunens socialdemokratiska parti stolt förklarade: ”Vi har ingen privat äldreomsorg, inga privatskolor och inga valfrihetssystem.” Nej, med sådana dogmatiker på det lokala planet är det inte konstigt att det ser ut som det gör. Själv tycker jag inte om anonyma insändare men jag känner till åsikt(s)maskinen i Olofström. Att kritisera socialdemokratin är som att svära i kyrkan.

Den norske författaren Knausgård tycker att svenskarna tillämpar ett cyklopseende. Den som inte bekänner sig till den förhärskande opinionen ser genom en enögd cyklop, menar han. I Olofström blir Knausgård bekräftad. Där råder ett (s)yklopseende.