16 juni 2016 / Rolf Jönsson, För landsbygdens utveckling krävs förändring.

I maj arrangerade Länsstyrelsen en konferens om ”Landsbygdens utveckling” i Karlskrona.Deltagare var politiker, tjänstemän och anställda inom landsbygdsnära verksamheter.

 

Det blev en intressant diskussion där en rad konfliktytor beskrevs mellan de som driver företag och bostadsområden som etableras i dess närhet. Problemet är inte att det bosätter sig folk på landsbygden, det välkomnar vi i Centerpartiet, utan att myndigheter ställer sig på de klagandes sida, mot företagandet, även när det rör sig om fullt självklara verksamheter.

Centerpartiet vill också lätta på strandskyddet när det gäller bostäder i strandnära lägen. Det är inte rimligt med den rigida hållning vi möter från myndighetshåll, bl.a. Länsstyrelsen när det gäller att tillåta bebyggelse nära sjöar och vattendrag. Vi kräver en mer realistisk hållning inom Blekinge eftersom det finns exempel på län där man hanterar denna fråga mer positivt.

Jag anser det märkligt att om du bosätter dig inom detaljplanerat område i en tätort så får du bo nära det attraktiva vattnet. Alla vet att boende nära vatten ökar intresset, attraktiviteten och priserna. Men detta är i princip bannlyst på landsbygden. Detta vill jag ändra på. Det är inte rimligt att alla sjöars och vattendrags strandmetrar i områden med god tillgång på detta, ex. Olofström, 200 st. plus åar, behöver vara fullt tillgängliga för varenda människa i Sverige. Det blir på bekostnad av att skapa attraktiva bostadslägen även på landsbygden. Jag anser att boende skapar intresse av att hålla omgivningarna öppna och bidra till biologisk mångfald, det följer ofta med hästar eller andra betande djur.

Det påstås också från olika håll (statistik, analytiker och från Karlskronamötet) att landsbygdens invånares utbildningsnivå är lägre än städernas. Min uppfattning är att alla dessa påståenden är ett feltänk. Var är landsbygdsfolket hänvisade för högre utbildning? Jo, till större städer där oftast högskolor och universitet är belägna. Vi är många på landsbygden som kan se sig om och konstatera att vi har grannar som flyttat för högre utbildningar och lyckats väl. Men de blir folkbokförda på studieorterna där de ofta får sina anställningar, eller i andra större städer.

Det får bli ett slut på de ofta negativa omdömen som ges om landsbygdens folk. Det mest kända är Anna Kinberg Batras ”Stockholmare är smartare än lantisar”

Vi på landsbygden försörjer städerna med kompetens och yrkeskunskap så ”avelsvärdet” på landsbygden är minst lika bra som i städerna.

Rolf Jönsson, Nybygden, Olofström