15 december 2015 | Rolf Jönsson, Budget 2016

Efter kommunfullmäktiges debatt om budgeten behöver det göras några klargöranden.

Centerpartiet arbetar hela tiden med målet att få till en budget i balans med hög trovärdighet ute i de olika verksamheterna. Det är viktigt att inte drabbas av panik och lägga förslag som känns helt omöjliga för personalen att genomföra och får orimliga konsekvenser för de berörda. Det är nämligen det som Socialdemokraterna och deras stödpartier sysslat med.

I Utbildningsnämnden har vi haft ett sparmål på ca 5 miljoner där S tidigt gick ut med sitt förslag som innebar kraftiga besparingar på städverksamheten på 853000 kr (= -10 %), måltiderna med 300000 kr (= - 5%) trots 40000 fler portioner, man tog bort 256000 kr från badet som i princip drabbade alla i mellan- och högstadiet, det drabbade också en annan nämnd, Kultur och fritid. S med stödpartier tog också till släggan mot vårt högstadium och drog ner med två tjänster (= 1086000 kr), samtidigt som vi vet att det drabbar de med störst behov.

Vi i Centerpartiet insåg det orimliga i dessa S-förslag och meddelade att vi återkommer med förslag till kommunstyrelsen. Cheferna redovisade också mycket noga vilka effekterna skulle bli. Personal blev oroliga över det omöjliga läge som skulle uppstå.

Vad händer där? Jo Socialdemokraterna vänder med olika argument som det vanliga ”utredas” och ”se över”. De sågar sina partikamrater i Utbildningsnämnden och stödpartierna V, Mp, Kd och liberalerna följer som en lydig hund med, de har bara, med något litet undantag, ingenting att erinra. Inte ett ord om minskad lärartäthet på Högavång som drabbar de med svårigheter värst. Centerpartiet föreslår samma lärartäthet som nu.

Vi lade också förslag på halverade avstånd för skolbarn till hållplats och skolskjuts för förskoleklassbarnen.

Centerpartiet lade också ett nytt förslag som innebär att 1,5 miljoner av Ks förfogande, ca hälften, ska öronmärkas för behov utanför Olofströms tätort. Det kan vara bredband, detaljplaner för byggande på landsbygden (kan ibland underlätta) föreningslokaler, kommunikationer, extra resurs till småskolor, cykelvägar m.m.

Vi föreslår att de äldre på boendena skulle få möjlighet till utevistelse enligt önskemål och att kylda maten ska bytas ut mot närproducerad.

Cykelvägar –permobilvägar mellan Olofström och Kyrkhult, Ofm - Hesslehult och mellan Ofm – Vilshult. Som tidigare år föreslår vi att starta med Olofström Biskopsmåla direkt, detta har Socialdemokraterna tidigare avslagit men nu tagit som sitt förslag.

Vi föreslår halverade gångavstånd för skolelever till hållplats och skolskjuts för förskoleklassbarn.

Rolf Jönsson gruppledare

Centerpartiet, Olofström