juni 2016 | Rolf Jönsson, Kyld mat

Interpellation till Olofströms kommunfullmäktige, kommunalråd Sara Rudolfsson, Miruoslav Miluorovic, (och till övriga Socialdemokratiska ledamöter).

Under flera år har en del av våra äldre blivit serverade ”kyld mat” från Stockholm. Missnöjet har varit omfattande och provätningarna har avlöst varandra.

Nu har socialförvaltningen genomfört en ytterst tveksam undersökning hos de berörda äldre. Frågornas utformning gör att svaren styrs och är alltså inte objektivt utformade.

När Sara och Miruoslav ger olika svar utifrån undersökningens resultat, en säger att hade de velat ha varm mat så hade de fått det och den andre att vi fram till 31 januari 2017 inte hinner ordna det så undrar man vad som är sant.

Det vore mycket enkelt att ta reda på vad som borde serveras våra äldre som kanske inte har så många fler glädjeämnen under dagen än en god middag och dagens tidning.

Var och en kan ställa sig själv frågan om jag vill äta denna mat 5 eller 7 dagar i veckan. Kan man det så är det ok, kan man det inte så ska man inte begära det av andra heller.

Därför ställer jag nu följande frågor:

  • Hur många dagar i veckan vill du Sara och du Miruoslav äta den ”kylda maten”?
  • Har ni undersökt eller räknat på andra sätt att leverera mat till dessa äldre?
  • Är det enligt er praktiskt möjligt att via egna tillagningskök leverera maten?
  • Vad är enligt er det bästa med den ”kylda maten” vi nu serverar?

Rolf Jönsson

Centerpartiet