Nu tar vi första steget mot att minska våld i nära relationer

Karin Örjes, kommunalråd och ordförande i Utskottet för Social hållbarhet

Ett av de första viktiga stegen i att stärka den sociala hållbarheten i Borlänge är en samlad strategi mot våld i nära relationer.

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som orsakar så mycket elände för människor. Vi vet att det förekommer i alla grupper, oavsett inkomst och utbildningsnivå. Våld i nära relation är en starkt bidragande orsak till bristande hälsa och bristande trygghet. Våld i hemmet påverkar starkt barns uppväxtvillkor, minskar känslan av tillit mellan människor och begränsar möjligheten till egenmakt. Just de livsvillkor som vi vill fokusera på att förbättra i Borlänge kommun. Därför är en koncernövergripande strategi mot våld i nära relationer ett av de första stora besluten i arbetet för att stärka den sociala hållbarheten i Borlänge.

Vi kommer att jobba med att öka kunskapen, främja och förebygga samt upptäcka och agera.

Ju fler som känner till mönstren kring våld i nära relationer, desto fler kan upptäcka och förhindra. Vi behöver jobba hårt för att förändra attityder och värderingar kring jämställdhet och könsnormer. För att lyckas måste vi vara många som engagerar oss. Det är så många olika grupper som ska påverkas. Då behövs många olika budbärare! Sedan måste självklart de offentliga myndigheterna bli bättre på att ge stöd, hjälp och skydd.

Jag är övertygad om att många borlängebor vill göra vad de kan för att motverka våld i nära relationer. Nu utvecklar vi ett gemensamt arbetssätt. Det kommer att göra oss mer kraftfulla.

Relaterade nyheter