Kretsårsmöte 2020

Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet i Falun till ordinarie årsmöte!

Tid: Söndagen den 16 februari kl 17.00

Plats: Svärdsjöliftens konferensrum (Sväng höger vid skylt i Boda, före Svärdsjö. 27 km och 31 min från Falun )

Förutom stadgeenliga ärenden får vi besök av vice ordförande i Region Dalarnas styrelse, Sofia Jarl som ska prata om de utmaningar Region Dalarna står inför och hur hon tänker kring lösningar.

Sofia, som är centerkvinnornas förbundsordförande och därmed ledamot i förbundsstyrelsen, sätter oss också in i arbetet med att samtala kring förnyelse av partiets politik.

Observera att årsmötet kommer att ajourneras en stund för ett arbete kring nedanstående frågeställningar:

1. Vad är viktigast för att Sverige ska vara ett bättre land 2030

2. Vilka samhällsutmaningar är störst på 5-10 års sikt?

3. Vad behöver Centerpartiet göra för att bli ännu mer relevant i de frågor människor ställer i sin vardag?

4. Vilka områden är det viktigast att Centerpartiet utvecklar sina svar på under kommande år?

Här finner du handlingar till årsmötet:

Kallelse årsmöte 2020 , 77.1 kB. Motion tillgängliga medlemsmöten , 57 kB. Motion stöd i landsbygdsutveckling , 56.5 kB.

Motion artificiella träd , 51.8 kB. Svar på motioner , 34.2 kB. Dagordning kretsstämma , 40.6 kB. Verksamhetsplan 2020 , 57.5 kB.

Verksamhetsberättelse 2019 , 70.9 kB. Budget 2020 , 17.7 kB. Årsredovisning 2019 , 84 kB.

Rösträtt på årsmötet har de personer som hade ett aktivt medlemskap vid det datum då kallelsen skickades.


VÄLKOMNA!

// Mats Dahlström, Kretsordförande