Förtroendevalda

Förutom 15 ordinarie och 8 ersättare i Kommunfullmäktige har Centerpartiet representanter i alla utskott, nämnder, kommunala bolag, i många styrelser och i övriga förtroendeuppdrag.


Kommunfullmäktige 2018-2022

Ordinarie

Ersättare

Ulrika Liljeberg

Per-Erik Ingels
Karin Byström
Aarno Magnusson
Karin Mikkonen
Kenneth Dahlström
Elisabet Ingels
Ewa Fogelström
Roger Arvidsson
Mats Pettersson
Eva Kempff
Mats Erkers
Marie Johansson Grop
Mats Fogelström

Hans-Olof Bogren

Mats Backlund
Kerstin Englund
Anders Lokgård
Tomas Bergsten
Gittan Lokgård
Anders Björklund
Kristina Hollsten

Karin Qvicker


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.