Kandidater


Välkommen till Centerpartiet i Leksand

Centerpartiet vill fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart Leksand. En levande bygd där du vill bo, där du trivs och känner trygghet, tillit och framtidstro. Alla människors lika rätt och värde är grunden där du kan forma din framtid och skapa din bästa livssituation i ett liberalt och jämställt samhälle. Vi tror att alla gör sitt bästa för att bidra till att vi tillsammans kan växa. Vi som bor i kommunen skapar tillsammans våra förutsättningar.

Hela Leksands kommun ska växa och utvecklas. Våra stolta traditioner och vårt kulturarv är grunden för en fortsatt utveckling av en modern bygd. Vi tror på ett starkt civilsamhälle, där näringsliv, föreningar, kommunen och enskilda, arbetar tillsammans för en bygd som präglas av öppenhet och mångfald.

Vi vill fortsätta leda Leksand mot en hållbar framtid, för varje medborgare och hela kommunen

Allt för Leksands bästa

sol-has-bg

Senaste nytt från Leksand

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.