1. Tomas Bergsten

Egenföretagande ingenjör mitt i småbarnsåren. Den lediga tiden spenderas helst på aktiviteter som skidåkning, cykling och båtliv med frun Sofie och våra tre barn. Bor i Tibble där renovering av gamla Boa är ständigt pågående.

Jag engagerade mig i kommunpolitiken för att korta beslutsvägar gör att det det finns en tydlig möjlighet att påverka vårt lokala samhälle. Det var, och är, det bästa sättet för mig att bidra.

Jag vill fortsätta arbeta för att Leksand ska vara en kommun där alla har en naturlig plats. I ett varierat utbud av levnadsmiljöer i hela Leksand ska det finnas valmöjligheter både när det gäller skola, vård och arbetsplatser. Det ska finnas bättre förutsättningar för byggnation av bostäder i olika former i hela kommunen. Bl.a. skulle jag vilja se hyresrätter i fler delar av kommunen och äldreanpassade bostäder på fler platser så att man kan bo kvar i sin by på ålderns höst.

Vi behöver förbättra hållbarhetsarbetet ordentligt. Miljömässigt med mer fossilfri lokal elproduktion och högre krav på bl.a. lokal produktion i upphandlingar. Socialt ska vi jobba ännu hårdare med att varje människa, både barn och vuxna, får det individuella stöd de behöver för att utvecklas och blomstra. Ekonomiskt behöver vi arbeta för en mer effektiv kommunal organisation där varje medarbetare har möjlighet att fokusera på sin uppgift så att vi använder kompetenserna på bästa sätt.

Jag vill att vi utökar samarbetet både med närliggande kommuner och med de myndigheter som påverkar oss. Exempelvis ökade påtryckningar på trafikverket för byggnation av rondeller i Insjön och vid Limsjöänget.

Jag vill leda ett Leksand där varje människa får växa.

2. Karin Byström

55-årig skogskonsulent, bor i Siljansnäs. Föreningsmänniska. Intressen: Sång och musik, kulturhistoria, egna skogen.

C är det enda partiet jag känner mig hemma i.

Mina viktigaste frågor är hållbarhet, näringsliv, bostadsbyggande

3. Mats Erkers

Jag bor i Hjortnäs och arbetar som Prischef på Ejendals i Leksand. Har under hela min yrkesverksamma tid sysslat med försäljning. På fritiden försöker jag träna en del och favortisporten är orientering. 

Jag står upp för Centerpartiets värderingar. Genom att organisera sig politiskt ser jag en möjlighet att både kunna påverka och ta ansvar för kommunens utveckling.

Mina viktigaste frågor är att kommunens intäkter används på mest effektiva sätt med fokus på en hög kvalite inom skola, vård och omsorg. Kompetentsförsörjningen både inom kommun och lokala företag är viktigt för kommunens framtida tillväxt. En god infrastruktur, fler bostäder och möjlighet till anpassad vidareutbildning är några av förutsättningarna. Leksand ska vara en attraktiv plats att bo på med goda fritidsmöjligheter och en bra service.

4. Karin Mikkonen

Jag är 43 år, bor i Insjön med min man och bonusdotter. Jag arbetar på Försäkringskassan som specialist inom sjukförsäkringen.
När jag inte spelar golf så försöker jag utveckla vår trädgård samt har gärna en stickning i händerna.

Jag brinner för valfrihet, miljö- och klimat samt kommunens kärnuppgifter.
Vi har mycket som behöver utvecklas ännu mer; skolan där fokus ska vara för varje elevs bästa, en omsorg av hög kvalitet men även nytänkande, kommunen ska bli mer tillgänglig med service i kundtjänst och på kulturhuset, återvinningscentralens öppettider behöver bli bättre och vi behöver tänka mer hållbarhet och miljö.

5. Mats Pettersson

Jag är 55 år och bor med mina 3 barn i Torrberg, jobbar som koordinator gällande bärgning och transporter. Gillar att göra skillnad och att leverera så kunder blir nöjda.

Jag vill att kommunen ska öka takten i planarbetet för att vi ska få fler bostäder och mark för företag/industrier. Jag ser även en möjlighet till alternativa lösningar för vatten- och avlopp samt att kommunen behöver vässa sig för ett ännu bättre företagsklimat.

6.Eva Kempff

Med en uppväxt i Laknäs och Stockholm, en varm och klok mor från Stjärnsund och en stark och blyg men klok far från Laknäs och en viljestark och klok farmor från Ullvi var utbildning en självklarhet för att forma en god medborgare. Det resulterade till slut efter några år som doktorand i en högre examen i konstvetenskap.

Arbetsfältet blev kunskapsförmedlare på Sthlms Universitet, intendent på Museer och Auktionsbranschen. Idag har åldern hunnit ikapp mig och jag anses, av staten, vara pensionär men har fler uppdrag än någonsin, ideella och politiska. Jag är gift, har en underbar dotter samt två, självklart, fantastiska barnbarn, så livet leker fortfarande. Boende i Laknäs på samma gattu och på samma mark som mina förfäder gjort, känner jag ett ansvar för att vårda och vidareföra den kunskap jag fått i arv.

Centerpartiet är det parti som är mitt val, för att den ideologin och de mål för Leksand och Sverige med samverkan, hållbarhet, klimatmål, landsbygdsnärhet,framtidstro och frihet att välja själv är även mina mål. Därför kandiderar jag för Centerpartiet.

Jag står upp och tar ansvar för Leksands utveckling framåt, för en god landsbygd där närproducerade livsmedel gynnas och gynnar hållbarhet och klimatmål, för en förståelse för vikten av att vårda och utveckla kulturarvet vi ärvt och ger vidare, för en riktigt bra skola där alla barn ges möjlighet till utveckling och kunskap och för en bra infrastruktur.

7. Björn Larsson

Jag är en socionom som har arbetat 35 år som chef i många olika verksamheter, senast som Vård- och Omsorgschef i Värmdö kommun. I samband med pensioneringen flyttade vi till min frus barndomsby Laknäs, där jag bla varit ledamot i bystyrelsen.

Jag vill vara med och påverka lokalsamhället där jag bor och verka för ett ännu bättre Leksand. Mina drivkrafter är en humanistisk människosyn med medmänsklighet och allas möjligheter att skapa sig ett bra liv.

Mina viktigaste frågor är en bra skola och vård & omsorg. Klimat- och miljö, inkl den biologiska mångfalden.

8. Kenneth Dahlström

Jag är 73 år och har haft ett blandat yrkesliv där jag arbetat som polis, ombudsman, studievägledare och rektor. Varit fackligt och politiskt engagerad under hela mitt yrkesliv. Har i huvudsak engagerat mig i sociala- och äldreomsorgsfrågor. Eftersom jag arbetat i skolan känner jag också ett stort engagemang för dessa frågor.

Jag kandiderar för Centerpartiet då jag framförallt har känt att partiets värderingar står närmast mina egna. Ser också att jag genom mitt engagemang kan göra förändringar för den enskilda individen och kollektivet.

Jag vill utveckla äldreomsorgen och möta de förändringar som kommer, framförallt en äldre befolkning samt bemanningsfrågorna. Lokala arbetet med miljöfrågorna.

9. Kerstin Englund

Jag vill att kommunen ska starta en "Fixar-Malte" för digitala tjänster så att fler kan nyttja både kommunens och andra aktörers digitala verktyg.

Måltidsordningen ”Solhemsmodellen” ska införas på alla särskilda boenden för att ge våra äldre en förbättrad livskvalitet med goda och näringsrika måltider. Det förbättrar även personalens arbetsmiljö.

10. Aarno Magnusson

Jag bor i Rönnäs.Är pensionerad lärare och rektor.Har varit politiskt aktiv under lång tid.

Mina politiska intresseområden är landsbygdsfrågor,lokal demokrati,plan och byggfrågor,skolfrågor samt kulturfrågor.Devisen " i fäders spår för framtids segrar"passar bra in i sammanhanget.Jag vill medverka till att Leksands kommun blir en än mer attraktiv plats att bo och verka i.

Jag vill:

  • Bygga bort järnvägskorsningen vid Norsbro.Göra den passagen till GC väg och anlägga en väg parallellt med riksväg 70 som ansluter vid norra infarten.
  • Bygga fler anpassade bostäder på lämpliga platser i kommunen.Även ute i byarna.
  • Vid alla skolenheter skall det även finnas en förskola.
11. Fredrik Andersson

Jag är 51 år och bor i Leksand, Limhagen, sedan några år tillbaka.
Jag är lärare på en högstadieskola och har engagerat mig politiskt under en längre tid.

Centerpartiet för mig är ett parti som ser värdet i alla människor och som värdesätter det lokala möjligheterna för att utvecklas framåt.

För mig som aktiv i skolan ser jag vikten av att elever känner trygghet och delaktighet i sin utbildning. Från den lokala närheten för de yngsta eleverna till mer anpassade lokaler för en modern skolverksamhet och att fortsätta utveckla vårt attraktiva gymnasium.

Det lokala föreningslivet fyller en stor roll i kommunen. Genom att bilda ett Kulturråd kan vi stärka samarbetet mellan föreningar och politiken.

12. Roger Arvidsson

Pensionär, Leg sjuksköterska, Teolog.

Som så många andra vill jag att hela kommunen ska leva. Varje del/by måste få utveckla sina särdrag men också få ta del av en grundläggande kommunal service. Nyckelfunktioner är skola, kommunikation och tillgänglig mark för bostäder men också näringsliv och rekreation.

Jag vill göra livet och vardagen bättre för oss som bor och lever i Leksand och skapa intresse för människor att flytta hit.

13. Kristina Hollsten

Jag bor i Insjön, är gift samt har tre barn med familjer. Jag är verksam i familjeföretaget och har jobbat som personlig assistent.

Jag vill verka för de handikappades omsorg och att deras behov tillgodoses. Varje medborgare kan finna sin bästa plats att leva i vår kommun med närhet till det som skapar livskvalité.

Jag vill att det byggs olika typer av bostäder i Insjön på Sangärdet och Tunsta för att främja inflyttning och integration.
Vidare ska företagare i vår kommun ska ha goda möjligheter att lyckas.
Alla tillsammans gör vi vår kommun, så att det blir lätt att leva i hela bygden.

14. Marie Johansson Grop

Egen företagare i 30 år men numera anställd på Pappelina som lager administratör

Centern är det parti jag bäst kan identifiera mig med.

Mina viktiaste frågor i valet är våld i nära relationer med fokus på barnen samt företagande i landsbygden.

15. Stefan Hällberg

Arbetssökande, Noret

16. Sofie Bergsten

Civilingenjör, projektledare & strateg hållbarhet. Aktiv engagerad småbarnsmamma tex inom fotbollen. Älskar Leksands rika förenings- och friluftsliv och stormtrivs i kyrkbåten, skidspåren & de många vackra cykelstigarna.

Centerpartiet står upp för allas lika rätt, rätten att bestämma över sitt eget liv och att det ska vara lätt att bo, verka & leva i Leksand. Vi är ett starkt lag med personer jag har stort förtroende för.

Hållbarhet på riktigt - för invånare ska det vara lätt att göra rätt och kommunen med sina bolag ska ta ledartröjan i hållbarhetsarbetet. Hela Leksand ska leva och vi ska ha ett rikt föreningsliv för ett rikt liv.

17. Hans-Olof Bogren

Jag är 68 år gift, egenföretagare/ pensionär. Född i Älvsjö och flyttade till Tibble i början av -70 talet. Jag har haft flera chefsbefattningar inom bla försäljning & marknadsföring. De senast 11 åren har jag drivit ett rekryteringsföretag.

Att stödja och underlätta etablering för företagen i vår byggd liksom att värna företagsklimatet i Leksand är frågor som jag vill arbeta med.

På fritiden är jag musiker och ägnar tid åt våra hus i Leksand & Italien.

18. Ella Gyllenhak Liss

Lärare, Krökbacken

19. Katarina Sonesson

Uppvuxen på en gård i Blekinge innan jag började studera och jobba. Har bott i Dalarna i snart 19 år. Utbildad lärare men arbetar idag som IT-arkitekt Strategisk rådgivare.

Jag var faktiskt tveksam men upplever att gapet mellan politik och medborgare ökar samt gapet mellan kommun och riksdag ökar. Detta oroar mig. Antingen väljer jag att sitta och beklaga mig över det här, eller så försöker jag påverka och arbeta för att minska dessa gap samt få ett konstruktivt klimat.

Jag vill utveckla skolor, omsorg och kommunal service i hela Leksand. Jag gick med i politiken i Leksand för att kämpa för våra byskolor och tänker fortsätta med det då jag anser att mixen av skolor behövs i kommunen. Barnen är vår framtid. Arbeta för det svenska lantbruket (skogsägare inkluderat) samt för att utveckla landsbygden och stötta lokal företagsamhet. Närodlat är för mig definitionen av hållbart.

20. John Sund

Präst, Noret

21. Karin Qvicker

72 år, har varit skolan trogen under hela mitt 40 åriga yrkesliv, började som fritidspedagog och avslutade som rektor i grundskola de sista 15 åren. Har varit fackligt aktiv sedan skoltiden och politiskt aktiv sen drygt 10 år.

Centerpartiet är det enda partiet som tar landsbygdens frågor på allvar och det enda partiet som är seriöst.

Självklart är skolans och förskolans frågor i fokus för mig.

22. Torbjörn Modigs

Född 1975 och bosatt i byn Lycka. Lycka är en av många fina byar i Leksands Kommun. Utbildad Elektriker och har efterhand vidareutbildat mig och breddat mig inom energi och klimat.

Jag ser ett stort behov av förnybar energi och jag vill hjälpa hela vårt land att satsa på rätt energiproduktions lösningar. Utbyggnad av stamnät i södra Sverige samt stötta till lokal produktion av El. Utbyggnad av ladd infrastruktur för alla.

Min viktigaste fråga i valet är bostadsbyggande.

23. Rolf Erkers

Pensionär, Sunnanäng

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.