Centerpartiet vill avvakta

På gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd informerade landstingsledningen om situationen på kirurgkliniken i Falun.

- Att ytterligare vårdplatser nu måste stängas är oroväckande, men innan Centerpartiet kräver några nya åtgärder behöver vi ha ytterligare information vad gäller de åtgärder i det beslutade åtgärdsprogammet som vi alla redan står bakom, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

Centerpartiet fick i slutet av 2017 gehör för förslaget att med hjälp av fler aktörer inom sjukvården korta köerna. Dessa aktörer ska nu handlas upp och en upphandling går ut under veckan.

Läs också: Korta vårdköerna med fler aktörer inom sjukvården

Centerpartiet tror mycket på upphandlingen av externa kirurgiska vårdteam som kan komma till Falu lasarett och operera bort köerna i de tomma operationssalarna under en tid.

- Frågan är nu om upphandlingen av externa vårdgivare till kirurgin ligger inom en rimlig tidsram. Dessutom måste vi få veta om det går att upphandla eventuella stafettsjuksköterskor snabbare än vårdteamen, vilket det råder delade meningar om. Detta vill jag höra mer om innan vi tar ett ställningstagande till att tillfälligt häva stoppet för stafettsjuksköterskor, säger Lena Reyier (C).

Centerpartiet, Sjukvårdsalliansen och landstingsledningen är överens om det åtgärdsprogram som lagts fram. Det handlar bland annat om inlånad personal, bonuslöner, vårdplatser vid andra enheter, personalfrämjande åtgärder, schemaöversyner, arbetsintroduktioner, utbildningsinsatser och vårdnära service från annan personal.

- På längre sikt måste landstinget även strategiskt se över både behovet av operation, var och hur man prioriterar. Inom vissa områden väljer Landstinget Dalarna att operera mer än andra landsting. Finns det andra behandlingsmetoder eller utförare? Därför är det bra att det nu ska göras en extern genomlysning av hela kirurgin i Landstinget Dalarna, avslutar Lena Reyier.

I media:
Dalarnas tidningar: Centerpartiet vill avvakta information innan de kräver något mer utöver den nuvarande åtgärdsplanenDalarnas tidningar: "Det är viktigt att vi jobbar vidare med åtgärdsprogrammet"