Tanum
Centerpartiet lokalt
  • / Om oss

Om oss

Vi jobbar för ett "Grönt, företagsamt och hållbart Tanum".
Våra fokusområden är Företagande, Omsorg, Landsbygdsutveckling, Skola och Miljö. 

Styrelsen

Från och med årsmötet 2018-02-26 består styrelsen i Centerpartiet Tanum av följande ledamöter:

Roger Wallentin, Ordförande
Berit Karlsson, Sekreterare
Roger Jodensvi, Kassör
Magnus Aronsson, Ledamot
Magnus Bengtsson, Ledamot
Karl-Erik Andreasson, Ledamot
Karolina Tisell, Ledamot
Erik Norderby, Ledamot