vad vill vi

Genom att hushålla, både med naturens resurser och de ekonomiska, ska vi tillsammans fortsätta värna och utveckla vår livskraftiga kommun.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.