Välkommen till Centerpartiet i Tanum

Vi jobbar för ett "Grönt, företagsamt och hållbart Tanum". Våra fokusområden är Företagande, Omsorg, Landsbygdsutveckling, Skola och Miljö. 

Lite kort kring Centerpartiet i Tanums valprogram:

Företagen skapar våra jobb
För att kommunen ska växa och må bra behövs företagen som skapar
arbetstillfällen. Politikernas roll är att skapa förutsättningar så företagen
kan leva, växa och må bra.

Kommunen ska ha en aktiv näringslivsenhet och alla enheter i
organisationen ska bemöta både stora och små företag på ett bra sätt.
Jobb skapas inte av politiker - utan av entreprenörer och företagare som
anställer.

Kommunen ska också vara en attraktiv arbetsgivare, då vi står inför en svår
uppgift att hitta medarbetare i framtiden.


Barn och utbildning
Centerpartiet vill ta helhetsgrepp i kommunen för att få ordning på kommunens skolor. Ett ökat samarbete mellan omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Med ett ordentligt förebyggandearbete kommer dagens
situation att vändas. Vidare vill vi fortsätta arbetet med att bygga ut våra förskolor för att möta efterfrågan.


Omsorgen
Under mandatperioden vill vi jobba för att förverkliga ett seniorboende.
Efter flera mandatperioders goda arbete så har omsorgsnämnden en
budget i balans samtidigt som vi ger en god service.
Vi strävar efter att kunna ge möjlighet till heltidsanställningar till våra
medarbetare.

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.