Mikael Hall (C):
”Frågor om utbildning och jobb blir extra viktiga”

På torsdag drar Centerpartiets partistämma igång i Malmö.
Under fyra dagar ska det fattas beslut om partiets framtida politik.
Mikael Hall, ordförande för Centerpartiet i Trollhättan, är en av drygt 500 ombud som deltar.
- Jag ser fram emot fyra dagars stämma med viktiga beslut för att minska klyftorna och driva ett nytt ledarskap för Sverige, säger Mikael Hall.

Istället för att arbeta med traditionella program på en rad olika politiska delområden kommer årets stämma att ta ett helhetsgrepp och utgå från de framtidsutmaningar som landet står inför.

  • Sverige klyvs mer och mer, mellan stad och land och mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. Jag ser fram emot att arbeta förslag på utbildningsvägar som ger unga arbetslösa jobb. Exempelvis en stärkt och utbyggd yrkeshögskola och en översyn av vuxenutbildningen. Det kommer att göra stor skillnad för oss i Trollhättan, säger Mikael Hall

Stämman kommer att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden där syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018.

Men för Mikael är det jobben och utbildning som kommer att göra mest skillnad i framtiden. Frågor som får stor uppmärksamhet i samband med stämman.

  • Vi måste se till att få ut fler i arbete. Det krävs tidigare satsningar i skolan, det måste bli enklare att starta företag och anställa och vi behöver hitta bättre sätt att matcha jobbsökande med arbetsgivare som behöver just deras kompetens, och detta är alla frågor som vi kommer att behandla under stämmans gång, säger Mikael.

Läs allt om Centerpartiets partistämma 2017 här


För mer frågor, vänligen kontakta:

AnnaSara Perslow, Centerpartiet
annasara.perslow@centerpartiet.se

0706-714018