Trollhättan
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Budgetfullmäktige Trollhättan inför 2019

Budgetfullmäktige Trollhättan inför 2019

Trollhättans kommun har antagit kommunens budget. Detta har Centerpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna lagt som förslag i vår oppositionsbudget.

Den kommunala ekonomin är mycket ansträngd på grund av att den styrande politiska majoriteten inte haft kraft nog att omprioritera och konkurrensutsätta kommunens verksamheter. Arbetet med att ständigt förbättra och effektivisera verksamheterna är nödvändigt, men som vi saknar helt i Trollhättans politiska styrning. Resultatet av den förda politiken är att medborgarna får en dyr kommunal verksamhet där kvalitén har allt mer att önska. Inköpsstopp och anställningsstopp är inte svaret på hur en god kommunal ekonomi skall skötas, utan snarare ett resultat av oförmågan att välja bort. Pedagogerna inom förskolan och skolan får inte rätt förutsättningar i att bedriva sin verksamhet, liksom personal som tar hand om våra äldre säger sig uppleva samma sak.

Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna lagt förslag på en budget där vi prioriterar skola, förskola, omsorg och att se till att människor kommer i arbete genom yrkesvuxutbildning.

I förskolan behövs en personalförstärkning för att kunna gruppera barnen i mindre grupper. För att klara detta krävas en ökad barnpeng som bidrar till högre personaltäthet per förskola. Detta tror vi är en insats som skulle leda till en bättre arbetsmiljö och minskad sjukskrivning bland personalen, mindre kostnader för vikarier och en ännu bättre start i liver för våra förskolebarn.

Skolresultaten i Trollhättan har glädjande nog ökat under många år men vi har fortfarande en ojämlik skola på många sätt. Därför anser vi att man behöver öka elevpengen så att alla kan få en likvärdig skola oavsett vart man bor och vilka förutsättningar man har. För att underlätta det fria skolvalet vill vi även satsa på busskort även för de elever som väljer en annan skola.

Trollhättan är tyvärr en väldigt segregerad stad. För att minska detta vill Centerpartiet sats på vuxenutbildning så att fler kan komma ut i arbete och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi vill också tillföra Eidar mer pengar så att vi får ett ökat tempo i bostadsbyggandet.

Även miljön är något vi återigen måste prioritera i Trollhättan. Vi har länge setts som en av de bästa miljökommunerna men tyvärr tappat i ranking de senaste åren. Vi vill att Trollhättan antar en vision om att bli Sveriges bästa miljökommun 2025, men vi föreslår även mer konkreta åtgärder i närtid. Bland annat vill vi sats på att se till att göra våra förskole- och skolmiljöer giftfria, att lekplatser som anläggs utförs i miljövänliga material och vi vill öka andelen Trollhättebor som väljer cykeln. Cykelvägar mellan Trollhättan och Åsaka, Sjuntorp samt Öresjö är viktiga komponenter i detta men även säkrare cykelvägar i Centrum.

Att behöva hjälp med vissa saker och så småningom det mesta i livet med allt i från mat och boende till duschning och påklädning, är en stor omställning för oss alla. Därför vill vi se till att det inte finns någon åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. För att nå dit vill vi införa Lagen om valfrihet, så att äldre får möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten, matleverantör och boende. Detta skulle medföra en mer rättvis omsorg. En valfrihet inom måltidsverksamheten för våra äldre är viktigt för livskvaliteten. Vi vill även se fler trygghetsboenden och att dessa finns i hela vår kommun.

Inom området kultur och fritid vill vi se ytterligare steg vad gäller jämnställdhet. Tider och bidrag ska fördelas så rättvist som möjligt mellan både olika typer av idrotter men även mellan könen.

Vi lägger fram en budget som tar den ekonomiska situationen på allvar. I vissa delar satsar vi, i andra delar måste vi välja bort. Det är så man tar ansvar för en kommuns ekonomi.
Vi satsar på valfrihet och utbildning för Trollhätteborna. Vi satsar för att bli fler och vi vänder på skutan så att människor får en möjlighet att gå från bidragsberoende till att bli skattebetalare. Detta gör man med en politik som värnar företagande i alla branscher, tror på människans drivkraft och låter dem utvecklas. Epoken där Trollhättan är en stad med tung industri är över och har med raska steg gått in i kunskapsintensivt företagande. Nu är det bara politiken som behöver hänga med, och den har.

Läs hela förslaget!