Seminarium: Enskilda avlopp och framtidens miljöeffekter

Exempelbild

Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 arrangerar Centerpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Länsmuseet och med stöd av LRF ett seminarium angående de hyperaktuella frågorna kring enskilda avlopp och spridning av slam på åkermark, se bifogad inbjudan.

På Länsmuseet i Uddevalla (Bohusläns museum) deltager följande föreläsare:

Martin Kihlstrand, Miljöchef i Uddevalla Kommun: ”Uddevallas kretsloppsmodell, nutid och framtid”.

Göran Pettersson, Professor i kemi- och bioteknik Chalmers: ”Miljökemiska aspekter på slamhantering”.

Björn Vinnerås, Docent Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): ”Avlopp i kretslopp – systemets vinster och risker”.

Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker Villaägarnas Riksförbund: ”Enskilda avlopp ur ett villaägarperspektiv”.

Margareta Lundin Unger, Utredare Havs- och Vattenmyndigheten: ”Havs- och Vattenmyndighetens ansvar för små avloppsanläggningar”.

Per-Åke Sahlberg, Lantmästare och ledamot i Kungliga Skogs- och lantbruksakademien: ”Att utvinna fosfor och energi på ett miljövänligt sätt”.

 Mentor: Torsten Torstensson (C) tel. 070-322 12 88