Kommunstyrelsen sammanträder

Anna-malin Björk Joelsson representerar Centerpatiet och Elving Andersson är Ersättare