Uddevalla
Centerpartiet lokalt

Intergration

Vad kan vi lära av förra höstens flyktingsituation inför framtiden? Hur ska integrationen kunna förbättras och vad krävs av kommunerna nu när personer ska kommunplaceras och etableras? Välkommen på en träff för att diskutera om hur vi stärker arbetet framåt.

Tid: måndag
28 november 14.00 – 17.00

Plats: Kroppefjälls
asylboende, Dals-Rostock

Målgrupp: Gruppledare i kommunerna, integrationssamordnare i kommunerna, studieförbundet vuxenskolan
och Leader.

Övrigt inbjudna: Länsstyrelsen,  Migrationsverket, Arbetsförmedling och Kommunalförbundet

Vänliga hälsningar

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Fyrbodal
Talesperson för ungas jobb, högre utbildning och forskning (C)
Mobil 070-696 02 38