Medborgardialog om Lupp!

Styrelsen övrigt

Välkomna till medborgardialog om Lupp! I slutet på förra året svarade över 1000 elever på Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitik). Lupp är en enkätundersökning som innehåller ca 80 frågor om hur det är att vara ungdom i Uddevalla kommun. Frågorna handlar om allt mellan skolan, fritid, hälsa, vad man tror om framtiden och hel del mer. 

BESLUT SOM RÖR UNGA KRÄVER KUNSKAP OM UNGA
Varför hoppar killar i åk 8 över maten i skolan?
Vad tycker eleverna egentligen om sina lärare?
Varför känner sig så många otrygga i kollektivtrafiken?
Hur stort förtroende har unga för politiker och hur mår unga i Uddevalla kommun

Den 7 juni samlas vi för en återkoppling av vad resultatet visar och en chans att gräva djupare tillsammans med unga. 

Plats: Mötesplats Bryggeriet (Södra hamngatan 10) 
Tid: Fika från 16:00 – Mötet börjar 16:30, slut senast 19:00.
Anmälan: Görs till valentina.velasquez@uddevalla.se senast den 31 maj