Kretsstyrelsemöte

Kretsstyrelsen sammanträder 29 januari kl 17:30 på Junogatan 3

Dagordning m.m. kommer att skickas ut till ledamöterna i kretsstyrelsen.