Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder

Elving Andersson representerar Centerpatiet i kommunstyrelsen och Camilla Olsson är Ersättare