Kommunstyrelsen sammanträder

Elving Andersson representerar Centerpatiet i kommunstyrelsen och Camilla Olsson är Ersättare