Medmänsklighet ger mervärde för alla

Replik på ”Utsatta grupper utan konkreta löften - frågor till partierna”

Alla människors lika värde och rättigheter är en av grundpelarna för Centerpartiets politik. De diakonala insatser som görs av Saronhuset är ovärderliga för oss i kommunen men också ur det medmänskliga perspektivet. Som centerparti ser vi arbetet med kyrkor och olika församlingar som en viktig och naturlig del av vår vision med att kunna fatta beslut så nära människor som möjligt. Vi vill fortsätta på vår inslagna väg att arbeta för lokalsamhället och de personer som bor och lever där, oavsett om det är i Herrestad, Dalaberg , centrum eller någon av våra små tätorter.

Vi ser idag en större grupp människor som inte alltid hittar rätt i det samhälle som är uppbyggt och vårt kommunala skyddsnät måste sörja för att trygghet och hjälp ska finnas tillgänglig - vi vill gärna utöka samarbetet med de olika grupper i samhället som vill göra en insats gemensam med kommunen. Tillsammans är vi starkare. Denna mandatperiod är jag ansvarig för IOP, Ideburna offentliga partnerskap som är en mycket bra form för att gemensamt hitta lösningar där ni har ett avtal redan för ett bättre inkluderande Uddevalla.

När det gäller tredjelandsmedborgare har vi regelbundna möten både med kyrka och andra engagerade i sociala frågor för att snabbt hitta vägar. Vi vill fortsätta utveckla runda bordssamtalen då det inte alltid enbart handlar om medel utan om vägen fram för en enskild person som det beskrivs i insändaren när det gäller till exempel bostadsmarknaden Det är viktigt med lågtröskelnivåverksamheter och det behövs fler med olika inriktningar för att nå fler utsatta grupper. Det vill vi arbeta för nästa mandatperiod - samverkan, insikt och samförstånd löser många knutar.

Camilla Johansson
Centerpartiet Uddevalla