HELA Uddevalla ska ha nära till trygghet och säkerhet

Du ska kunna känna dig trygg och säker var du än bor i Uddevalla. Genom att tillsammans utveckla och påverka vår egen närmiljö minskar risker och den upplevda tryggheten ökar. Boendet och närmiljön är viktig för din känsla av delaktighet och trygghet. Att arbeta med social inkludering och förebyggande verksamhet skapar goda förutsättningar för att vårt samhälle blir just den trygga plats vi alla vill ha.

sol-has-bg

Viktiga punkter

  • Det lokala trygghetsarbetet ska utvecklas och främjas
  • Aktiv grannsamverkan ska värnas och stärkas
  • Trygghetsvandringar i alla delar av kommunen
  • Minska otryggheten och ensamheten genom att stödja och stimulera organisationer och föreningar med särskilt fokus på otrygg ensamhet
  • Förebygga alla former av hedersrelaterat våld och förtryck
  • Kommunala servicen ska vara lättillgänglig med hög kvalitet
  • Bra belysning vid gång och cykelstråk
  • Verksamheten inom Brottsförebyggande rådet ska fortsatt utvecklas
  • Lekplatser och skolgårdar ska vara en trygg miljö
  • Ett tidigt förebyggande socialt arbete för att förhindra att människor hamnar i utanförskap och kriminalitet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.