HELA Uddevalla ska ha nära till arbetsmarknad, företagande och integration

Vi strävar efter att skapa en arbetsmarknad som tar tillvara varje individs unika kompetens. Vi ska stödja och medverka i omställningen till hållbart näringsliv och främja en jämställd och jämlik arbetsmarknad. Tillsammans med näringslivet och den idéburna sektorn ska kommunen skapa jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Uddevalla ska ha en fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat.

sol-has-bg

Viktiga punkter

  • Kommunal verksamhet skall vara ett föredöme för hållbar integration och erbjuda fler praktikplatser
  • Stimulera samarbetet mellan näringsliv och civilsamhälle för att ge nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden en väg till arbetsliv och jobbmöjligheter
  • Bredda och anpassa utbudet i SFI-undervisningen och korta etableringstiden för att ge nyanlända goda språkkunskaper
  • Stimulera bildandet av företag, som är en väg för nyanlända att etablera sig. Särskilt fokus på företag med inriktning mot den gröna omställningen
  • Underlätta för företag som vill växa och anställa. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla verksamhetsområden och industriområden
  • Kommunen ska styra mot mer differentierad upphandling som tar social hänsyn och underlättar för lokala aktörer
  • Stärktkompetensförsörjning inom de gröna näringarna och andra bristyrken genom att utveckla vuxenutbildningen i kommunen ytterligare
  • Fler kvalitativa Yrkeshögskoleutbildningar genom ökat samarbete med företagen
  • Företagsnätverk för kunskapsöverföring och gemenskap ska skapas och underhållas av kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.