HELA Uddevalla ska ha nära till beslut genom delaktighet och inflytande

Rätten att forma din egen framtid är en självklarhet för oss, därför vill vi att besluten ska fattas så nära dig som möjligt. Genom att vi kan påverka vår egen närmiljö ökar vår känsla av trygghet. Vi vill också arbeta för breda politiska lösningar och en långsiktighet i för kommunen omfattande investeringar som skolor, simhall, medborgarhus. Vi stärker demokratin genom Uddevallabornas delaktighet och inflytande.sol-has-bg

Viktiga punker

  • Närråd med medborgarbudgetar ska göra det möjligt för kommundelar och tätorter att med tilldelade kommunala medel utveckla sin lokala miljö. Formerna för detta ska utredas vidare
  • Mobila kommunala kontor ska underlätta kontakten mellan invånarna och kommunen
  • Frågor om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt hedersrelaterat våld och förtryck ska hanteras samordnat i kommunen
  • Främja mångfald och integration för en hållbar utveckling
  • Ge ungdomar mer inflytande - öka intresset för demokratiska frågor och utveckling

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.