HELA Uddevalla ska ha nära till kultur och fritid

Ett starkt förenings- och fritidsliv ger möjligheter till en aktiv fritid och ett rikt kulturliv med stort utbud som utvecklar Uddevalla till en alltmer attraktiv plats för boende, besökare och verksamma. Vi vill skapa många möjligheter till social samvaro och tillsammans utveckla ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag. Uddevalla ska utvecklas som en attraktiv plats att bo i och som destination.

sol-has-bg

Viktiga punkter

  • Stadskärnan ska utvecklas och bli ännu mer attraktiv ochtillgänglig
  • Ett lättillgängligt, spännande och brett kulturutbud och utvecklade fritidsaktiviteter är positivt såväl för kommunens invånare som besökare
  • Ett aktivt föreningsliv behövs för att ge barn och unga förutsättningar till en aktiv fritid tilllåga kostnader
  • Nya innovativa lösningar för fritidsgårdsverksamhet och digitala mötesplatser för unga där vuxna finns med
  • Erbjuda ungdomar en mångfald av idrottsmöjligheter, etablerade såväl som nya. Stödja hälsosam e-sport, parasport och såväl breddidrott som spontanidrott.
  • Lekplatser såväl som näridrottsplatser eller utegym och motionsspår i alla kommundelar
  • En aktiv och lustfylld vardag ska erbjudas Uddevallas pensionärer
  • Bad och rekreation ska utvecklas längs vår 27 mil långa kust
  • Simundervisning till alla Uddevallabor i samverkan med föreningslivet.
  • Ökad samverkan och samarbete för utveckling av ett attraktivt Uddevalla

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.