HELA Uddevalla ska ha nära till livslångt lärande

Vi vill utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat genom att arbeta för en likvärdig skola, där utbildning finns för alla åldrar och med olika variationer av kompetenshöjande insatser. Vi ska göra tidiga insatser för unga för att motverka socialt utanförskap. Vi ska vara ett föredöme för hållbar integration. Vi behöver en kompetensförsörjning som svarar upp mot både nuvarande och framtida krav och en skola som på riktigt ser elevens behov och ger rätta förutsättningar för att växa och lära i en trygg miljö.

sol-has-bg

Viktiga punkter

 • Fler alternativa studievägar för elevers fullföljda studier
 • Fortsatt utveckling av kvalitativ förskola och skola för alla barns förutsättningar
 • Arbeta för bibehållen personaltäthet i såväl skolor som förskolor
 • Stärka det pedagogiska ledarskapet för en bättre arbetsmiljö och hög kvalitet
 • Behålla och utveckla befintliga skolor på mindre orter och landsbygder
 • Kommunens behov av utbildningslokaler ska säkras
 • Kommunal verksamhet ska vara ett föredöme för hållbar utbildning och yrkeserfarenhet och erbjuda fler praktikplatser
 • Barn och ungdomars psykiska måendeska vara ett ansvar för skolan genom att förstärka elevhälsan och samarbeta med andra instanser i samhället.
 • Mötesplatser för distansutbildning ska stimulera till högre utbildning
 • Stimulera läsintresse och fysisk aktivitet från förskola till gymnasieskola
 • Fortsatt satsning på det mobila teamet, för tidiga insatser för familjer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.