Hela Uddevalla ska ha nära till vård och omsorg

Vård och omsorg skall präglas av omtanke, värdighet, integritet och egna val. Att på ålderns höst kunna välja var och hur man skall bo är en viktig grundsten i den enskildes rätt och integritet.

Många äldre är nöjda med sin äldreomsorg men det finns också stora utmaningar. Vi vill ge en tryggare vård för äldre genom fler fasta vårdkontakter. Äldre inom hemtjänsten ska möta utbildad personal.

sol-has-bg

För den som av olika skäl känner sig ensam och otrygg vill vi ha fler trygghets-boenden i Uddevalla.

Genom att satsa på den förebyggande vården kan fler leva ett självständigt liv högt upp i ålder. Vi vill erbjuda fler mötesplatser och möjligheter att delta i ett rikt utbud av aktiviteter.

Uddevalla ska ha hög kvalitet inom äldreomsorgen och ett jämställt och jämlikt anhörigstöd.

Många barn och unga mår dåligt psykiskt. Det är viktigt med tidiga insatser och samarbete mellan elevhälsovården, primärvården samt barn och ungdomspsykiatrin. Kommunen har påbörjat ett bra arbete med projektet ”Tidiga insatser i skolan” vilket är viktigt att det fortsätter.

Viktiga Punkter

 • Möjlighet för alla att på ålderns höst att bo kvar i sina hem med stöd av hemtjänstens insatser.
 • Digitala tekniken ska öka människors möjlighet att påverka hur och när hemtjänstinsatsen skall utföras.
 • Höja kompetensen kring äldres psykiska hälsa
 • Brukare i hemtjänsten skall få besök av högst tio personal.
 • Skapa fler trygghetsboenden i samverkan med den privata marknaden.
 • Skapa fler mötesplatser, fysiska och digitala för social samvaro, för såväl yngre som äldre.
 • Utöka samverkan mellan primärvård och kommun för att inom hemsjukvården möjliggöra fasta vårdkontakter och ökad läkarmedverkan för de som så behöver.
 • Drogförebyggande arbetet ska stärkas
 • Fokusera på ungdomars psykiska mående med tidiga och snabba insatser bland annat genom en nära samverkan mellan skola, elevhälsa, primärvård och socialtjänst.
 • Undersköterskornas roll ska stärkas
 • Grön rehab är en viktig väg tillbaka ut i arbetslivet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.