Fler företagare för Vänersborgs bästa

4 av 5 jobb skapas av småföretagare och är grunden till vår välfärd. Alla måste ges möjlighet, utifrån sina förutsättningar, att bidra till vårt gemensamma. Vi strävar efter att skapa en arbetsmarknad som tar tillvara varje individs unika kompetens. Vi ska stödja och medverka i omställningen till hållbart näringsliv och främja en jämställd och jämlik arbetsmarknad. Vänersborgs kommun ska vara en kommun som välkomnar och som underlättar för företagande.

sol-has-bg

Därför vill Centerpartiet:

  • Underlätta för företag som vill starta, växa och anställa. Vänersborgs kommun ska tillhandahålla och utveckla verksamhetsområden och industriområden. Tiden från ansökan till beslut ska kortas.
  • Utöka koppling i grundskolan med näringslivet för att skapa förebilder och motivation, såsom Farmertime och Ung Företagsamhet m.m.

  • Utöka lokalproducerade livsmedel och fossilfri energi för miljöns skull och för att höja beredskapsförmågan. Slå vakt om biogasen som en lokalproducerad resurs.
  • Stöd fler innovationer inom gröna näringar, cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande. FN:s globala mål ska förverkligas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.