8 av 10 vildsvin får ej säljas som föda Gävle kommun betalar ut stöd för kontroll av vildsvinskött

Gävle kommun betalar ut 70 000 kr för cesiummätning och kassering av vildsvin som inte godkänns som livsmedel under 2024. Det har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat.

Vildsvinen kan orsaka skador inom både jord- och skogsbruk, sprida afrikansk svinpest och orsaka trafikolyckor. Därför är det viktigt att vildsvinsstammen hålls på en hanterbar nivå och då är det här stödet avgörande, säger Anders Ekman (C), nämndens ordförande.

Många vildsvin inom Gävle kommun har höga cesiumhalter, vilket är en effekt av katastrofen i Tjernobyl då Gävle drabbades särskilt hårt av nedfall av cesium 137. Av de 599 vildsvin Gävle Södra jaktvårdskrets, som ansvarar för de utbetalade medlen, fällt under perioden 2021 – 2023 har 441 inte godkänts som livsmedel. Det betyder att nästan 8 av 10 vildsvin inte får säljas som föda.

Cesiummätningarna och kasseringen av otjänligt kött kan kosta uppemot 1000 kr per vildsvin. En dyr affär för en tjänst av allmänt intresse som oftast inte resulterar i något kött för jägaren. Gävle Södra jaktvårdskrets anser stödet helt nödvändigt för att jakten av vildsvin ska fortsätta.