ETT GÄVLE I ARBETE

Att ha ett jobb att gå till på morgonen är inte bara viktigt för individen. Det är också med en befolkning i arbete som vi finansierar vår gemensamma välfärd. Centerpartiet tror på att fri företagsamhet är bästa sättet att få människor i arbete.

sol-has-bg

FÖRETAGEN SKAPAR JOBBEN

Det är i företagen som jobben skapas, och det är jobben som behövs för att vi ska ha råd med välfärden. Gävle kommun ska vara en företagarvänlig kommun, för såväl befintliga som nya, och stora som små företag. Vi tror på hållbart företagande i Gävle. Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ökar konkurrenskraften på marknaden samt möjliggör för företagen att växa.

  • Kopplingen mellan utbildning och näringsliv måste stärkas. Utbildningsutbudet ska anpassas efter företagens behov, och vi behöver garantera möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande på olika typer av företag.
  • Företag som vill expandera i eller flytta till Gävle måste kunna få tag på verksamhetsmark i bra lägen. Det ska alltid finnas byggklar mark redo för företag som vill växa.
  • Gävle riskerar att hamna i ett läge där vi får tacka nej till företagsetableringar och jobb för att det finns för lite el. Därför vill vi tillåta utbyggnad av lokal energitillförsel, såsom havsbaserad vindkraft.
  • Vi vill ha fler privata utförare av kommunal verksamhet. Det stärker kvaliteten och sparar skattepengar.

EN SUND KOMMUNAL EKONOMI

Att kommunen har en ekonomi i balans är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa och fungera. Den absoluta merparten av kommunens intäkter är skatt på arbete. Alltså är det fler i arbete som är vägen till en bättre kommunal ekonomi.

  • Det är jobb och företagande som genererar vårt gemensamma välstånd och finansierar välfärden. Därför kommer vi inte att gå med på någon höjning av kommunalskatten under mandatperioden.
  • Vi måste hushålla med skattepengarna och fokusera på kommunens kärnverksamhet, d.v.s. omsorg, skola och välfärd. Detta blir extra viktigt i takt med att vår befolkning åldras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.