LÅT HELA KOMMUNEN LEVA

Centerpartiet grundades som ett landsbygsparti, och det är vi fortfarande. Vi kämpar för din rätt till en god service vare sig du väljer att bo inne i stan, i någon av våra ytterområden eller ute på landsbygden. Hela kommunen har potential som måste få förverkligas!

sol-has-bg

SERVICE I HELA KOMMUNEN

Gävle kommun är större än bara Gävle stad. Oavsett i vilken del av kommunen du bor, ska du har rätt till en fungerande samhällsservice. Därför vill vi satsa på våra ytterområden.

 • Den kommunala grundservicen, såsom skola och äldreomsorg, ska inte centraliseras till tätorten utan finnas tillgänglig även i ytterområdena. Skolor och förskolor i mer naturnära miljöer har delvis andra värden som kan ge profilering och locka elever från tätorten.
 • Det behövs fritidsaktiviteter och mötesplatser även utanför stadskärnan. Därför har vi drivit på för byggandet av allaktivitetshus i både Hedesunda och Bergby.
 • Ytterområdessatsningarna, som finansierat många lokala projekt som medborgarna själva valt ut, måste få fortsätta och utvecklas.
 • Det ska gå att jobba utanför stadskärnan också. Vi vill etablera distansarbetsplatser för kommunanställda i ytterområdena, så att den som vill slipper pendla.
 • I nuläget har 97% av kommunens alla hushåll bredband. Utbyggnaden till de som är kvar måste fortsätta.Digital infrastruktur betraktas numera som basal och krävs för utvecklingen av hela vår kommun. Det är viktigt inte minst för besöksnäringen.

BYGG UTANFÖR STADEN OCKSÅ

Vi bor i en kommun med många livskraftiga ytterområden, såsom Hamrångebygden i norr, Hedesunda i söder och Forsbacka i väster. En del verkar tro att mindre orter och landsbygd är synonymt med utflyttning, men vi vet att dessa platser har potential att bli attraktiva mål för inflyttning och utveckling. Med rätt politik kan hela kommunen få växa!

 • Det ska gå att bo, leva och verka på landsbygden. Därför måste det finnas byggklar mark och attraktiva tomter där, både för bostäder och verksamheter.
 • Vi har drivit på för att lätta på strandskyddet och tillåta byggande i vackra strandnära lägen. Den nya möjligheten vill vi utnyttja här i vår kommun.
 • För att öka byggandet i ytterområdena vill vi använda så kallade “dubbla markanvisningar”. Det innebär att den som får rätt att bygga på kommunal mark inne i staden också åtar sig att bygga utanför stan.
 • För att Hamrångebygden ska kunna växa och utvecklas krävs det större tillgång på rent vatten. En ny ledning från Gävle kan ta lång tid och bli dyr. Därför vill vi utreda vilka snabbare och billigare lösningar som finns.

LEVANDE JORDBRUK

Ett hållbart jordbruk är inte bara viktigt för en levande landsbygd. Det kan dessutom hjälpa oss att klara klimatomställningen, och gör oss tryggare i händelse av kris. Vi vill att Gävle kommun ska vara en bra plats att bedriva jordbruk på.

 • Jordbruksmark är en värdefull resurs som ska bevaras. Därför vill vi inte tillåta byggande på jordbruksmark, om det inte är nödvändigt för att en bygd ska kunna utvecklas.
 • Vi vill öka andelen närodlad mat i skolan och äldreomsorgen. Det är både nyttigare, godare och mer miljövänligt.
 • Kommunen ska sträva efter att vara en god jordägare. Vi är positiva till att låta arrendatorer som vill bedriva långsiktigt jordbruk köpa loss mark av kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.