Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Kommunsstyrelsen ska:

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens intressen
  • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
  • ha uppsikt över kommunala företags verksamhet
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunstyrelsen:

Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrel...
Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyre...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Anna Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
Jörgen Bengtson, Långvind
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i AB Hudiksvallsbostäder...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.