Social- och omsorgsnämnden

Denna nämnd arbetar med frågor som t.ex:

  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Socialpsykiatri
  • Särskilt stöd och service enligt LSS
  • Färdtjänst
  • Anhörigstöd, anhörigcenter
  • Handikappråd

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Social- och omsorgsnämnden:

Margareta Stark, Forsa
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i kommunstyrelsen 2:e vice ordf i Social- och...
Greta Andersson
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden
Per Lindholm, Forsa
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ersättare i kommunfullmäktige
Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Social- och omso...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.