Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Social- och omsorgsnämnden

Denna nämnd arbetar med frågor som t.ex:

  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Socialpsykiatri
  • Särskilt stöd och service enligt LSS
  • Färdtjänst
  • Anhörigstöd, anhörigcenter
  • Handikappråd

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Social- och omsorgsnämnden:

Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäk...
Anette Spjutsvik, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Social- och omsorgsnämnden Ersättar...
Gunnar Grenholm, Via
Uppdrag: Ledamot i Social & Omsorgsnämnden Ledamot i Överförmyndarnämnden
${contact.name}
Matts Persson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Lärandenämnden
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
${contact.name}