Social- och omsorgsnämnden

Denna nämnd arbetar med frågor som t.ex:

  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Socialpsykiatri
  • Särskilt stöd och service enligt LSS
  • Färdtjänst
  • Anhörigstöd, anhörigcenter
  • Handikappråd

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Social- och omsorgsnämnden:

Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrel...
Anette Spjutsvik, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Social- och omsorgsnämnden Ersättar...
Gunnar Grenholm, Via
Uppdrag: Ledamot i Social & Omsorgsnämnden Ledamot i Överförmyndarnämnden Ersättare i Hälsinglan...
Leif Björklund, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden
Matts Persson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Agneta Bengtson, Långvind
Uppdrag: Ersättare i Social- och omsorgsnämnden Ersättare i Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.