Centerpartiets representanter i Lärandenämnden har granskat och funnit brister i Skolstruktur rapporten!

Några av Centerpartiets representanter i Lärandenämnden har i veckan presenterat sina synpunkter på den slutrapport som presenterats kring kommunens skolstruktur. De har gemensamt tagit fram ett dokument där de listar bristerna de funnit samt att de granskat hela rapporten på djupet och kommenterat löpande i rapporten, de brister de funnit.

Dokumentet samt rapporten med kommentarer går att hämta här nedan.

Granskning av skolstruktur rapporten , 1.7 MB.