Stipendium för elever från Dellenbygden

Delsbo centeravdelnings stipendium till elev - från Dellenbygden - som studerar vid gymnasium eller till elev vid högstadieskola som visat stort engagemang och skicklighet inom naturbruksområdet

Stipendiet skall tilldelas elever som visat stort intresse och skicklighet i sin utbildning – med fokus på hållbart skogs- och jordbruk, maskin- och anläggning eller djurhållning, här ingår även hästnäringarna, eller till elev inom högstadiet i Dellenbygden som visat stort engagemang och skicklighet inom ovan nämnda områden på sin fritid.

För mer info och kompletta statuter, kontakta anette.spjutsvik@centerpartiet.se