Vår politik:

  • behålla alla byskolor och öka personaltätheten i förskola och grundskola
  • se fler boendeformer, även på landsbygden
  • ge omvårdnadspersonal större möjlighet att påverka sin arbetssituation
  • utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga som riskerar att hamna snett eller drabbas av psykisk ohälsa
  • stärka kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet
  • attrahera fler företag genom tydliga kontakter och effektivare rutiner
  • utöka medbestämandet genom exempelvis lokala utvecklingsgrupper
  • se fler byggklara områden för bostadshus i hela kommunen
  • främja den lokala handeln och öka självförsörjningen

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.