Senast uppdaterad: 2024-04-21

lokalt

 

Den 13 april ägde Centerpartiet i Gävleborgs distriktsstämma rum i Söderhamn. Årets distriktsstämma var en händelserik tillställning.

Nya etableringar på gång

Vid näringslivsenhetens företagarlunch torsdagen den 14 mars presenterade Ola Andersson, kommunens näringslivschef om nya etableringar som är på gång. Ulf Brändström och Marie Wallenbro, Vaxholm Komposit berättade att de har för avsikt att etablera sig på Flygstaden under våren. Man räknar med att anställa ett 20-tal på plats här i Söderhamn. European Energy har planer på E-metanoltillverkning i Vallvik med hjälp av el som kommer från vindkraftsparken som Skyborn vill bygga. En så kallad power to X-lagring. Ett 50-tal arbetstillfällen behövs bara för drifthållningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.