Katarina Lundin

Personbild


  • Ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Ledamot i regionstyrelsens digitaliseringsberedning
  • Ersättare i SKL:s digitaliseringsberedning

Jag är centerpartist och delar partiets värderingar om alla människors lika rätt och värde. Jag tror på det goda I människan. Jämlikhet, humanism och medmänsklighet är viktiga grundvärderingar för mig. Det är också viktigt med valfrihet och att makten skall finnas så nära oss som möjligt. Klimatförändringen hotar vår planet och vårt ekosystem vilket oroar mig och centerpartiet har en bra miljöpolitik som stimulerar utveckling av ny teknik och straffar nedsmutsning.

Jag gick med I centerpartiet 2014 I samband med valet då jag kände att jag ville engagera mig och jobba för ett bättre samhälle!

Jag är intresserad av samhällsfrågor och vill jobba för ett tryggt och bra välfärdssamhälle. Frågor som jag brinner för är hälso- och sjukvård, skola, miljö och regionutveckling. Regionutveckling för att mina och alla andra barn skall kunna bo kvar i Göteborg och Västsverige, kunna få en bostad, utbildning, jobb eller starta egen verksamhet, känna sig trygga och vara stolta över sin stad.

Det är min första valrörelse som jag med spänning ser fram emot. Det jag ser fram emot är att få träffa väljare, lyssna på deras synpunkter och diskutera politik och lösningar.

Profilfrågor som jag vill driva inom hälso och sjukvård är en nära, trygg och delaktig förlossningsvård dvs hela vårdkedjan från graviditet till barnets första levnadsår, hållbar arbetsmiljö för personal I vården med starka och trygga chefer, utbyggd primärvård samt bättre digitala stödsystem I vården.

Jag är civilekonom och har jobbat inom privat och offentlig sektor som controller, projektledare, chef och konsult. Jag har jobbat i många branscher som telekom och IT, skola och universitet, bilindustri, restaurang och service. Idag jobbar jag som managementkonsult och projektledare. Jag är lösningsorienterad och jobbar med ständiga förbättringar.

Jag är gift och har tre barn. Jag är nyfiken och har ett stort samhällsintresse och samhällsengagemang. På fritiden spelar jag gärna golf och umgås med familj och vänner.

Följ mig:

Kontakta Katarina Lundin

Kontakta Katarina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.