Låt handlare och andra kunna "adoptera" betongsuggor och farthinder

På stadens gågator finns en mängd farthinder, som har som syfte att hindra olovlig biltrafik och på så sätt göra gatorna tryggare. Dessa hinder påverkar vårt gemensamma vardagsrum och gatubilden och i de fall de finns på plats så är de ofta inte särskilt vackra och får dåligt med omsorg. Vi har under sommaren läst att dessa hinder är alldeles för få givet det säkerhetsläge vi befinner oss i idag. Samtidigt har vi butiker, restauranger och andra organisationer som flyttar ut sin verksamhet på gator och torg och tar plats i gaturummet och bidrar på så sätt till att vara med och skapa den levande och myllrande stad som vi alla vill ha.

Göteborg ska vara en trygg och vacker stad, året om. Genom att låta fler engagera sig i lokalsamhället vill vi därför erbjuda butiker, restauranger och annan verksamhet få möjlighet att “adoptera” ett farthinder. Detta i direkt närhet till sin geografiska plats för att sköta om och utsmycka, samtidigt som det gör gaturummet trevligare och säkrare genom att farthindren blir fler.

– Det handlar om att öka trivsel och säkerhet i kombination med att få fler som rör sig i innerstaden, säger AnnaSara Perslow (C), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kulturnämnden.

Centerpartiet har varit i kontakt med flera handlare och förslaget kommer från en av dem. För partiet är det viktigt att gå i samma takt som näringslivet och ta deras förslag på allvar. Nu lägger AnnaSara Perslow en motion om detta för att få en majoritet bakom förslaget.