Nedmonteringen av folkbildningen hotar både framtid och demokrati

Tidö-partierna har nu meddelat att de tänker kraftigt försämra förutsättningarna för folkbildningen, både för studieförbund och folkhögskolor. Att se och höra en utbildningsminister förespråka ökade krav på nyanlända att lära sig svenska i samma andetag som han berättar att han samtidigt skär ned på stödet till studieförbunden, är oerhört frustrerande. Något som får oss att ifrågasätta om tidö-partierna helt glömt bort vad de har lärt sig.

Den svenska folkbildningen har en över hundra år lång tradition av människor som frivilligt samlas för att gemensamt studera, lyssna på föreläsningar och delta i kulturprojekt. Många är vi som genom folkbildningen både lärt oss nytt och fått sociala relationer för hela livet. Folkbildningen väver samman civilsamhället och har varit en bidragande kraft i att skapa den tillit som varit en av Sveriges främsta kännetecken och framgångsfaktorer.

Vi står inför betydande nedskärningar för studieförbunden, som inom de tre närmsta åren innebär en sammantagen minskning på nästan en tredjedel av deras totala budget. Och trots att regeringen försöker framställa det som att de satsar på folkhögskolorna, minskades deras finansiering med 500 miljoner förra året. Årets ökning med 100 miljoner innebär alltså ett nettominus på 400 miljoner på bara två år. Regeringens bristande förståelse för konsekvenserna av att försvaga folkbildningen oroar oss.

Flera studieförbund har brottats med svag ekonomikontroll och svag intern kultur. Men ett barn ska inte kastas ut med badvattnet. I stället för att montera ner folkbildningen vore en mer aktiv väg att ställa tydligare och skarpare krav på studieförbunden.

I själva verket är det så att studieförbunden och folkhögskolorna är en helt avgörande resurs i samhället. Här stärks den egna livssituationen, individens livsresa och samhällsutvecklingen i stort så att bildnings- och utbildningsnivån höjs. Och det är den helt unika bredden inom folkbildningen som gör att den når så djupt in i folklagren. Samtidigt som det just värdet av bredden som är svår att förstå.

Idag når folkbildningen många av dem som står långt från arbetsmarknaden, och välkomnar alla, oberoende ålder, bakgrund eller funktionsförmåga. I många landsortsområden är folkbildningen dessutom den enda kulturaktören som kan bredda perspektiven.

Studieförbundens verksamhet är enormt viktig och gynnar särskilt de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättningar, integrationsarbetet, föreningslivet, kulturen i både städer och landsbygd samt äldre som bryter sin ensamhet genom möten i studieförbunden.

Ett annat gott och relativt nytt exempel där studieförbunden spelat en avgörande roll är för de många ukrainare som kom till Sverige efter Rysslands invasion. Det var här de lärde sig sina första svenska ord genom kurser för nyanlända, samtidigt som de på plats förvärvade kunskap om Sverige.

I ett radioprogram på Studio Ett påpekar utbildningsminister Mats Persson att hushållens ekonomi är påverkad och att utbildning i alla dess former är en nödvändig satsning, både för barn, ungdomar och vuxna. Han betonar att investeringar bör riktas mot (yrkes)utbildning och inte nödvändigtvis mot skattesubventioner för vuxnas fritidsaktiviteter.

Med en sådan tom blick för folkbildningens betydelse går det att förstå tidö-partiernas nedmontering av folkbildningens Sverige. Att ställa yrkesutbildning mot folkbildning är som att ställa repressiv brottsbekämpning mot förebyggande åtgärder – båda två behövs ju!

Möjligheten till olika utbildningsvägar är avgörande för livslångt lärande och kan vara skillnaden mellan att fastna i utanförskap och att skapa en trygg och meningsfull tillvaro.

Tidö-partierna riskerar nu ett av Sveriges verkliga fundament: Den breda bildningen och utbildningen. De har helt glömt att ett samhälle som inte inkluderar alla människor, genom hela livet, riskerar att förlora sin själ, sin sammanhållning och sin framtidstro.

Anders Ådahl, C riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning
Aida Karimli, C v. ordf. Miljö- och regionutvecklingsnämnden Västra Götaland
AnnaSara Perslow, C v. ordf. Styrelsen för folkhögskolorna Västra Götaland